Pageshttp://www.mediafire.com/file/q0xk7cd1oh3f02r/%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1

Tuesday, January 19, 2010

(ပတၱျမား ငေမာက္) ႏွင္႔ မိုးကုတ္ျမိဳ႕

(နဝတ ပတၱျမား)

မိုးကုတ္ျမိဳ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာမ်ားသာမက
ကမာၻသိ ေအာင္ထိပင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ပထမတန္းစား ေက်ာက္မ်က္မ်ားထြက္ရွိရာေဒသ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပတၱျမားမ်ားထြက္ရွိရာ ပတၱျမားေျမ ဟုအထင္ကရေက်ာ္ေစာပါသည္။ မိုးကုတ္ေဒသမွထြက္သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာအစျပဳကာ ယခုေနာက္ဆံုး ပိန္းႏိုက္ (Painite) အထိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ား အၾကားအလြန္ ေရပန္းစားပါသည္။

* 1 ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း
* 2 ျမန္မာ့သမိုင္းအစမွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ
* 3 ၁၈၈၅-ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္အထိ
* 4 အမည္အေခၚအေဝၚဆင္းသက္လာပံု
o 4.1 မိန္းကု
o 4.2 မိန္းကြတ္
o 4.3 မိန္းကတ္


* 13 ဘာသာေရး
* 14 မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ
* 15 ေစတီပုထိုးမ်ား
* 16 စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ား
o 16.1 ထာပြဲ
o 16.2 ေဒသခံတို႔ ေခၚေ၀ၚေသာ ေက်ာက္အမည္မ်ား
+ 16.2.1 ပတၱျမား
+ 16.2.2 နီလာ
+ 16.2.3 အညံ့
+ 16.2.4 နတ္ေသြးေက်ာက္
+ 16.2.5 ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း
o 16.3 ပြင့္ေကာက္သမား
o 16.4 အစပ္ေက်ာက္သမား
o 16.5 ၀ယ္/ ေရာင္းသမား
o 16.6 ပြဲစား
* 17 က်မ္းကိုး

ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း

“ကိတ္၊ နဂါး၊ ၾကြက္ သံုးစေဖာ္ယွက္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေပၚထြက္လာ ဂႏၶာလတိုင္း၊ သမိုင္းပြင့္ဆန္း၊ ပင္သဖန္းဟု၊ ေမာ္ကြန္းထိုးထုတ္၊ ၿမိဳ႕မိုးကုတ္” ဟူေသာ ေရွးေဟာင္းတေပါင္အရ ကိတ္သည္ ၉၊ နဂါးသည္ ၇၊ ၾကြက္သည္ ၅၊ ၄င္းကိုေျပာင္းျပန္ယူေသာ္ ၅၇၉ ျဖစ္ၿပီး ထိုႏွစ္တြင္ သဖန္းပင္ရြာကို အရင္းတည္ၿပီးမွ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္တည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုးကုတ္သမိုင္းမ်ားစြာ၏ အဆိုအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၇၉ ခုႏွစ္ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြြားႀကီး သိုဟန္ဖက္လက္ထက္တြင္ သူ၏ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ ယခုမိုးကုတ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာမည့္ေနရာသို႔ ရွမ္းမုဆိုးသံုးေယာက္သည္ ေတာလည္ထြက္ရင္း မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွားကာ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ မိုးလည္းခ်ဳပ္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ လမ္းစရွာမရေတာ့ဘဲ ေတာေတာင္ေျခရင္းတစ္ခုရွိ သဖန္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္တြင္ အိပ္လိုက္ရပါသည္။ နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ အနီးရွိၿပိဳက်ေနေသာေတာင္ေစာင္းတစ္ခုေပၚတြင္ ေကာင္းကင္ယံမွ က်ီးမ်ား၊ စြန္မ်ား ပ်ံ၀ဲဟစ္ေအာ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားသည္ဆိုၿပီးသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳရာ အသားတစ္ပမာနီျမန္းေနသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္အနီမ်ားက္ို ေတြရွိရသျဖင့္ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြြားႀကီးကို ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။ ေစာ္ဘြားႀကီးကလည္း ဆက္သလာေသာ ပတၱျမားေက်ာက္နီမ်ားကို လက္ခံယူၿပီး တန္ဖိုးရွိမွန္းသိေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာအားလိုက္လံျပသခို္င္းၿပီး ထိုေနရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုပတၱျမားေျမကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္က်သူမ်ားက သဖန္းပင္ႀကီးအနီးတြင္ ရြာတည္ၿပီးေနသည္မွစကာ သဖန္းပင္ရြာဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕မိုးကုတ္သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မိုးကုတ္အစ သဖန္းပင္ကဟု လည္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဲပါသည္။ သဖန္းပင္ရြာတြင္ ပတၱျမားတြင္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္တာ၀န္ယူရေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား တျဖည္းျဖည္း မိုးကုတ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနထိုင္လာျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကို္င္ျခင္းမွေနၿပီး ေနာင္တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟု ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ထြန္းဦး ၏ (ကမၻာကသိတဲ့ ပတၱျမားေျမ) မွ မွီးပါသည္။ ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာမ်ားသာမက ကမာၻသိ ေအာင္ထိပင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ပထမတန္းစား ေက်ာက္မ်က္မ်ားထြက္ရွိရာေဒသ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပတၱျမားမ်ားထြက္ရွိရာ ပတၱျမားေျမ ဟုအထင္ကရေက်ာ္ေစာပါသည္။ မိုးကုတ္ေဒသမွထြက္သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာအစျပဳကာ ယခုေနာက္ဆံုး ပိန္းႏိုက္ (Painite) အထိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ား အၾကားအလြန္ ေရပန္းစားပါသည္။


                (ပတၱျမား အရည္အေသြးမ်း)

(၁)လည္သီးရည္ ၾကက္ဖလည္ပင္းမွထြက္ေသာ ေသြးအေရာင္၊ အနီေရာင္အျပည့္ရွိသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)ငရွဥ့္ေသြးရည္ ငရွဥ့္ေသြးကဲ့သို႔ အနီေရာင္ရွိသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၃)ခိုေသြးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီေရာင္တြင္ အျပာရည္စြက္ေသာ အေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၄)ယုန္ေသြးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီေရာင္တြင္ အ၀ါရည္စြက္ေသာအေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၅)သေျပသီးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီတြင္ အျပာ၊ အညိဳ ေရာယွက္ေနသည့္ သေျပသီးမွည့္ အေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၆)ဘံုဘိုင္ညြန္႔ရည္ ႏွင္းဆီပန္းအေရာင္ရင့္၏ စိုေျပေသာ နီနီရဲရဲ အေရာင္မ်ိဳးးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၇)ဘံုဘိုင္ရည္ လူငယ္၏အေသြးအေရာင္ကဲ့သို႔ အနီေရာင္သက္သက္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၈)ေက်ာက္တိမ္းရည္ အနီတြင္ အျပာရည္လြန္ေသာ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၉)အရည္က် အနီေရာင္ ေဖ်ာ့ေသာအေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၀)ပန္းရည္ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္ကဲ့သို႔ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၁)ၾကက္သည္းေရာင္အရည္ ညိဳပုပ္ပုပ္ႏွင့္ မည္းသေယာင္ေယာင္နီေသာ အနီပုပ္ေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၂)ၾကက္သြန္ဥခြံအရည္ အနီေရာင္ေဖ်ာ့လွ်က္ ျဖဴသေယာင္ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၃)ထံုးေျခာက္ရည္ နီေသာ္လည္း ျဖဴၿပီး ေျခာက္ေတာက္ေတာက္ ျဖစ္ေနေသာ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၄)ကတၱီပါရည္ ကတၱီပါအျပာစ ကဲ့သို႔ အျပာေရာင္ရွိေသာ နီလာေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ (နီလာတြင္သာ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။)                (ပတၱျမား ငေမာက္)

ျမန္မာဘုရင္မ်ားအဆက္ဆက္တြင္ အထြတ္အျမတ္ထားခဲ့ေသာ ပတၱျမားငေမာက္ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာကို မိုးကုတ္ပတၱျမားနယ္ေျမအတြင္း အင္းေခါင္းမွ ရရွိသည္။ ၄င္းေက်ာက္ကို အင္ၾကင္းေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္လူးေတာ္မ်ားမွ ရသည္ဟုလည္း မူကြဲလွ်က္ရွိသည္။
ရရွိပံု

ရရွိပံုမွာ ခ်င္းတြင္းနယ္သားျဖစ္ေသာ ငေမာက္ဆိုသူသည္ မိုးကုတ္နယ္ေျမတြင္ လာေရာက္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေနထိုင္ရာ၊ တစ္ညေသာအခါ မိမိၿခံအတြင္းမွ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ အေရာင္တလက္လက္ႏွင့္ ထူးဆန္းေတာက္ပ ေနသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳေလေသာ္ အလြန္တရာလွပေသာ ေက်ာက္နီ ပတၱျမားႀကီး တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိေလသည္။ ငေမာက္လည္း ၀မ္းသာစြာ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းထားရာမွ ၂ပိုင္းခြဲၿပီးလွ်င္ တစ္ပိုင္းကို ေယာက္ဖျဖစ္သူ ေမာင္ေရႊအား တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို့ ေရာင္းရန္ေစလႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္၊ က်န္တစ္ပိုင္းကို သကၠရာဇ္ ၁၀၂၃ခု၊ ငါးထပ္ႀကီးဒါယကာ ပင္းတလဲမင္း လက္ထက္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္သို့ သြားေရာက္ ဆက္သရာ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း မ်ားစြာႏွစ္သက္အားရ ၀မ္းေျမာက္လွသျဖင့္ ငေမာက္အား ဆုေတာ္ေငြမ်ား ေပးသနားေတာ္ မူလိုက္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုပတၱျမားကို ငေမာက္ဆိုသူ ဆက္သသျဖင့္ ငေမာက္ပတၱျမား ဟု ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေလသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သို့ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္တစ္ပိုင္းမွာလည္း ထိုအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မင္မင္းဆက္ ပ်က္စီးၿပီး တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္တစ္ပိုင္းကို ျမန္မာျပည္ ခို၀င္လာေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးလက္ထဲတြင္ ငေမာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ပတၱျမားတစ္ပို္င္းလည္း ပါလာခဲ့ပါသည္။ ထိုတရုတ္လူမ်ိဳးကုန္သည္ႀကီးသည္ ထိုပတၱျမားတစ္ပုိင္းကို ျမန္မာဘုရင္အား ဆက္သခဲ့ရာ ဘုရင္လည္း၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံၿပီး ဆုေတာ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးသနားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း ၀မ္းသာအားရ၊ မိမိတြင္ရွိရင္းျဖစ္ေသာ (ငေမာက္)ေက်ာက္တစ္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာ တစ္လံုးတည္း ႐ွဳမၿငီးသည့္ ေက်ာက္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိကာ၊ ငေမာက္အား အားလံုးကို မဆက္သရသေလာဟု အမ်က္ေတာ္ပြားသျဖင့္၊ မင္းပရိယာယ္ျဖင့္ ေရေ၀းရာေတာင္ကုန္းတြင္ မီးေလာင္စင္ႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ငေမာက္၏ ေဆြ(၇)ဆက္ မ်ဳိး(၇)ဆက္ ကိုေခၚကာ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူေလသည္။ ငေမာက္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရေသာေနရာကို ေလာင္းစင္ရြာဟူ၍၄င္း၊ ေရႏွင့္ေ၀းေသာေနရာျဖစ္ ၍ ေရေ၀းရြာ ( ေနာင္တြင္ ေရေ၀ရြာ ) ဟူ ၍ ၄င္း ယခုတိုင္ ေခၚဆိုေနၾကေသးသည္။ မီးတိုက္ေနေသာ အျခင္းအရာကို ငေမာက္၏ အမျဖစ္သူ ေဒၚနန္း ျမင္လွ်င္ လြတ္ရာသို႕ ေျပးရရွာေလသည္။ ေတာင္ေပၚတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျပန္လွည့္ ၾကည့္လိုက္ရာ၊ မ်ားစြာပူပင္ေသာက၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၿပီး ရင္ကြဲနာက်ကာ ထိုေတာင္၌ပင္ ေသေလသည္။ ၄င္းေသဆံုးရာ၌ လြမ္းေစတီကေလး တစ္ဆူကိုပင္ တည္ထားလွ်က္ရွိေပသည္။ ေဒၚနန္းလွည့္ၾကည့္သည့္ေတာင္ကို အစြဲျပဳၿပီး ေဒၚနန္းၾကည့္ေတာင္၊ ကာလၾကာေသာအခါ ေဒၚနန္းၾကည္ေတာင္ ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ ၄င္းပတၱျမားမ်က္ရွင္မွာ တတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတြင္ အစတံုးကာ လံုးလံုးႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး မည္သည့္လက္သို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု အေသအခ်ာ မေျပာျပႏိုင္ေတာ့ေပ။


Sunday, January 10, 2010

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္


ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္


[[Image:| frame | right |thumb|ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္(၁၇၃၂-၁၇၉၉)]]
ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္
George Washignton

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္
Born ၁၇၃၂-
Died ၁၇၉၉
Nationality File:Flag of .png အေမရိကန္ နိုင္ငံ

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္(George Washignton)(၁၇၃၂-၁၇၉၉) အားဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၊၀ိတ္ခ္ဖီးလ္ တြင္ ခ်မ္းသာသည့္ေျမပိုင္ရွင္ မိသာစုမွ ေမြးဖြားသည္။အသက္ ၂၀တြင္ အေမြအမ်ားအျပားရသျဖင့္ ငယ္ငယ္ႏွင့္ သူၾကြယ္ျဖစ္လာသည္။၁၇၅၃ မွ ၅၈ထိ ျပင္သစ္-အင္ဒီးယန္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါ စစ္မႈထမ္းဖူးျပီး တိုက္ခိုက္ေရးဖက္တြင္ နာမည္ရခဲ့သည္။စစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ဇာတိသို႔ ျပန္လာကာ ကေလး ၂ ေယာက္မိခင္ ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။သို႔ေသာ္ သားသမီးမထြန္းကာေပ။၁၅ႏွစ္တိုင္တိုင္ မိမိပိုင္စိုက္ခင္းတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၇၇၄ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္ တြင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လံႈေဆာ္ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။သို႔ေသာ္ ၁၇၇၅ ဇြန္လဒုတိယအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္တြင္ အေမရိကန္လြတ္ေျမွာက္ေရး အတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမ်ားသေဘာတူ(ကန္႔ကြက္သူမရွိ)ခန္႔အပ္ၾကသည္။တည္ၾကည္ေသာဥပဓိ၊အက်င္းစာရိတၱ၊ထူးခၽြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး တို႔ေၾကာင့္ ၄င္းအားအမ်ားက ကိုးစားၾကျခင္းျဖစ္သည္။စစ္အတြင္းကာလမ်ားတြင္ လစာမယူပဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၀ါရွင္တန္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

1. လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။အလြန္ေတာ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သူႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္သည့္ ရန္သူအဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ မိမိဖက္မွ အထိမနာရေအာင္ ထိန္းသိမ္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။
2. ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထြအထူးအၾကံဥာဏ္ထုတ္သည္မရွိေပ။သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအၾကား သူ၏ၾကီးမားသည့္ ဂုဏ္ရွိန္ေၾကာင့္ သူေထာက္ခံလွ်င္ ကန္႔ကြက္သူနည္းရသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
3. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုးသမၼတအျဖစ္ သူကဲ့သို႔ အက်င့္စာရိတၱ၊အေတြးအေခၚ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္စံုေကာင္းသူတင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္မွာလည္း အလြန္အက်ိဳးမ်ားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ရာထူးေနရာမ်ိဳးတြင္ အေရြးခံရသူအမ်ားစုမွာ အဖ်ားရွဳးသြားေလ့ရွိသျဖင့္ ၀ါရွင္တန္မွာ အလြန္သင့္ေတာ္ျမတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ မူလခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ အႏွစ္သာရမ်ားမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရအာဏာကို တည္ျငိမ္စြာ လက္လႊဲသည့္ အစဥ္အလာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
4. ထို႔ျပင္ သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္သာထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို စတင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သမၼတအျဖစ္ အၾကိမ္အေရအတြက္ ကန္႔သက္မဲ့ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အာဏာထူေထာင္ျပီး အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္မည္ကို ေတြးဆကာ ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ိမ္း မဒီဆင္၊ေသာမက္ ဂ်က္ဖာဆင္၊ဘင္ဂ်မင္ ဖရမ္ကလင္ တို႔ကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚ၊ထိုးထြင္းဥာဏ္ေကာင္းလြန္းသူမဟုတ္ေသာ္ျငား စစ္အတြင္း၊စစ္လြန္ ကာလမ်ားတြင္ စံျပအျဖစ္အမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးျပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူျဖစ္သည္ကိုမူမျငင္းသာေပ။

* ေက်ာ္စြာ(၁၀၀)-ေဒါက္တာသန္းထြန္း

Sunday, January 3, 2010

(၆၂) ႏွစ္ေၿမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔


၀၃.၀၁.၁၀ ေန႔ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမ) မေလးရွား႒ာနခြဲမွ ေၾကၿငာခ်က္တြင္
အက်ည္းသားမ်ားအာလံုးၿခြင္းခ်က္မ၇ွိ႔ၿပန္လြတ္ေပးေရးတြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္(ဦးခြန္ထြန္းဦး)နာမည္
ပါလာတာေတြ႔ရတယ္..

(၁)ဦးတင္ဦး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင္႔တကြ နိုင္ငံေ၇းအက်င္းသားမ်ားအားလံုး ၿခြင္ခ်က္မရွိလြတ္ေပးေ၇း
(၂)၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒမွဒီမိုကေရစိ စံနႈန္းမ်ားနွင္႔မကိုက္ညိသည္႔အခ်က္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ေပးေရး
(၃) အားလံုးလွြမ္းးၿခံဳ ပါဝင္နိုင္မည္႔ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသား ေရြးေကာက္ပြဲအၿဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔
လာမႈကိုခြင္႔ၿပဳလ်က္က်င္႔ပေရး.

(၆၂) ႏွစ္ေၿမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအာလံုး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံ
ေနၾကရၿပီး အလြန္ပင္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေၾကာင္းေတြ႔ၿမင္ေနရပါသည္..


တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦး က်န္းမာေရးဆိုး႐ြားေန
ေသာၾကာေန႕၊ 18 ဒီဇင္ဘာလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
E-mail Print
ပူတာအိုအက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ သွ်မ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ SNLD ဥကၠဌ စ၀္ခြန္ထြန္းဦး က်န္းမာေရးဆိုး႐ြားေနေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးစိုင္းလိတ္ ကေျပာပါသည္

“ခရီးသြားလာမႈ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ သူ႕မိသားစု ၇ လေက်ာ္ၾကာ ၈ လထဲ၀င္မွ ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ရတယ္၊ ဒီဇင္ ဘာ ၄ ရက္ေန႕သြားတာ ၁၅ ရက္ေန႕မွာ ျပန္ေရာက္တယ္။ ၁၀ ရက္ခရီးမွာ အာဏာပိုင္ေတြက နာရီ၀က္ေက်ာ္ဘဲ ေပးေတြ႕တယ္” - ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာ၏။

[သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး]

သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္းဦး
ဦးခြန္ထြန္းဦးလက္႐ွိ ခံစားေနရသည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ ႏွလံုးေအာင့္ ဆီးက်ိတ္ေယာင္ အစာအိမ္နာ ေျခေထာက္/ဒူးဆစ္ အေၾကာထုံ အေၾကာတက္သည့္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္အျပင္ နားကလည္းအူေနေၾကာင္း၊ အိုင္စီအာရ္စီ အပါ အ၀င္ မည္သည့္ NGO က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ပူတာအုိအက်ဥ္းေထာင္သို႕သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးျခင္းမ႐ွိ ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။

“ဆီးက်ိတ္ေယာင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးက ညညဆို တနာရီျခားထ ဆီးသြားရလြန္းေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ရဘူး။ အသက္ကလဲ ႀကီးလာေတာ့ စိုးရိမ္ရတာေပါ့၊ အဲလိုအေျခအေနေတြအတြက္ ဆရာ၀န္ေသခ်ာ ေဆးစစ္ၿပီးမွ ျပန္လာရ မွာကို ေထာင္ အာဏာပိုင္ ေတြက ေထာင္၀င္စာတခါဘဲေပးေတြ႕လို႕ ဘာတခုမွ မစီစဥ္ခဲ့ရဘူး” - ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ ဆက္ေျပာျပပါသည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနမေကာင္းသည့္အထဲ ရာသီဥတုကလည္း ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား ပူတာအို အက်ဥ္း က်ခံေနရသူ အသက္ ၇၀ နီးနီး စ၀္ခြန္ထြန္းဦး၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ ရပ္တည္ခ်က္ မွာမူ ျပတ္သား ေၾကာင္္း၊ မိမိတို႕လုပ္ရပ္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ လိပ္ျပာသန္႕သန္႕ျဖင့္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ႐ွိ ေနာင္တရျခင္းမ႐ွိ။ ဆႏၵသေဘာထား ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိသည့္အျပင္ က်န္႐ွိေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ေစရန္ အၿမဲအားေပးစကားပင္ ပါးခဲ့လိုက္ေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ သွ်မ္းျပည္အတိုင္အပင္ခံေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ႀကဳိးစားမႈအေပၚ နအဖ စစ္အစိုးရ က ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ရန္ႀကံစည္မႈဟု စြပ္စဲြကာ ခြန္ထြန္းဦးအပါအ၀င္ သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္ ၉ ဦးအား ဖမ္းဆီးၿပီး လူ႕သက္တမ္းထက္႐ွည္ၾကာ သည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖင့္ နအဖက အသီးသီးပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

စ၀္ခြန္ထြန္းဦးထမ္းေဆာင္ေနဆဲ တာ၀န္မ်ားမ်ာ - သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ CRPP (Committee Representing People’s Parliament) ၏ အဖြဲ႕၀င္၊ UNA ( United Nationalities Alliance) ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ၏ သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္ စသျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
 
 

Blogger


ေလာကဇာတ္ခံု ၊ ဤလူ့ဘံု၌
မ်ိဳးစံုကၾက ၊မာန္မာနႏွင့္

ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူေဌး ၊ ငါပေဂးဟု

ငါေသြးတက္ၾကြ ၊လူ့ဗာလတို့ မ်ားလွျဖာျဖာ

အ၀ိဇၨာႏွင့္ ၊ တဏွာဘီလူး ၊ အေမွာင့္ပူး၍

က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ဂုဏ္ကိုေဖၚလွ်က္

ေမာ္ေမာ္ ေမာက္ေမာက္ ၊ ငါတစ္ေယာက္သာ

မိုးေအာက္တစ္လႊား ၊ ေရႊကိုယ္လားဟု

ထင္မွားမလြဲ ၊ သို့စဥ္စြဲလည္း ...........

ဇာတ္ပြဲျပီးက ၊ ေျပဖံုးခ်ေသာ္

သုဘရာဇာ ၊ ေျမေအာက္မွာပင္

ဘာသာလူမ်ိဳး ၊ ခ်ိန္မထိုးပဲ

ပုတ္သိုးခႏၶာ ၊ ျမဳပ္ရရွာသည္

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ့နည္း ...... ။
.....