Pageshttp://www.mediafire.com/file/q0xk7cd1oh3f02r/%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1

Sunday, January 10, 2010

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္


ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္


[[Image:| frame | right |thumb|ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္(၁၇၃၂-၁၇၉၉)]]
ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္
George Washignton

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္
Born ၁၇၃၂-
Died ၁၇၉၉
Nationality File:Flag of .png အေမရိကန္ နိုင္ငံ

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္(George Washignton)(၁၇၃၂-၁၇၉၉) အားဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၊၀ိတ္ခ္ဖီးလ္ တြင္ ခ်မ္းသာသည့္ေျမပိုင္ရွင္ မိသာစုမွ ေမြးဖြားသည္။အသက္ ၂၀တြင္ အေမြအမ်ားအျပားရသျဖင့္ ငယ္ငယ္ႏွင့္ သူၾကြယ္ျဖစ္လာသည္။၁၇၅၃ မွ ၅၈ထိ ျပင္သစ္-အင္ဒီးယန္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါ စစ္မႈထမ္းဖူးျပီး တိုက္ခိုက္ေရးဖက္တြင္ နာမည္ရခဲ့သည္။စစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ဇာတိသို႔ ျပန္လာကာ ကေလး ၂ ေယာက္မိခင္ ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။သို႔ေသာ္ သားသမီးမထြန္းကာေပ။၁၅ႏွစ္တိုင္တိုင္ မိမိပိုင္စိုက္ခင္းတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၇၇၄ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္ တြင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လံႈေဆာ္ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။သို႔ေသာ္ ၁၇၇၅ ဇြန္လဒုတိယအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္တြင္ အေမရိကန္လြတ္ေျမွာက္ေရး အတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမ်ားသေဘာတူ(ကန္႔ကြက္သူမရွိ)ခန္႔အပ္ၾကသည္။တည္ၾကည္ေသာဥပဓိ၊အက်င္းစာရိတၱ၊ထူးခၽြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး တို႔ေၾကာင့္ ၄င္းအားအမ်ားက ကိုးစားၾကျခင္းျဖစ္သည္။စစ္အတြင္းကာလမ်ားတြင္ လစာမယူပဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၀ါရွင္တန္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

1. လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။အလြန္ေတာ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သူႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္သည့္ ရန္သူအဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ မိမိဖက္မွ အထိမနာရေအာင္ ထိန္းသိမ္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။
2. ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထြအထူးအၾကံဥာဏ္ထုတ္သည္မရွိေပ။သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအၾကား သူ၏ၾကီးမားသည့္ ဂုဏ္ရွိန္ေၾကာင့္ သူေထာက္ခံလွ်င္ ကန္႔ကြက္သူနည္းရသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
3. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုးသမၼတအျဖစ္ သူကဲ့သို႔ အက်င့္စာရိတၱ၊အေတြးအေခၚ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္စံုေကာင္းသူတင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္မွာလည္း အလြန္အက်ိဳးမ်ားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ရာထူးေနရာမ်ိဳးတြင္ အေရြးခံရသူအမ်ားစုမွာ အဖ်ားရွဳးသြားေလ့ရွိသျဖင့္ ၀ါရွင္တန္မွာ အလြန္သင့္ေတာ္ျမတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ မူလခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ အႏွစ္သာရမ်ားမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရအာဏာကို တည္ျငိမ္စြာ လက္လႊဲသည့္ အစဥ္အလာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
4. ထို႔ျပင္ သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္သာထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို စတင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သမၼတအျဖစ္ အၾကိမ္အေရအတြက္ ကန္႔သက္မဲ့ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အာဏာထူေထာင္ျပီး အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္မည္ကို ေတြးဆကာ ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ိမ္း မဒီဆင္၊ေသာမက္ ဂ်က္ဖာဆင္၊ဘင္ဂ်မင္ ဖရမ္ကလင္ တို႔ကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚ၊ထိုးထြင္းဥာဏ္ေကာင္းလြန္းသူမဟုတ္ေသာ္ျငား စစ္အတြင္း၊စစ္လြန္ ကာလမ်ားတြင္ စံျပအျဖစ္အမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးျပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူျဖစ္သည္ကိုမူမျငင္းသာေပ။

* ေက်ာ္စြာ(၁၀၀)-ေဒါက္တာသန္းထြန္း

0 comments:

Post a Comment

 
 

Blogger


ေလာကဇာတ္ခံု ၊ ဤလူ့ဘံု၌
မ်ိဳးစံုကၾက ၊မာန္မာနႏွင့္

ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူေဌး ၊ ငါပေဂးဟု

ငါေသြးတက္ၾကြ ၊လူ့ဗာလတို့ မ်ားလွျဖာျဖာ

အ၀ိဇၨာႏွင့္ ၊ တဏွာဘီလူး ၊ အေမွာင့္ပူး၍

က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ဂုဏ္ကိုေဖၚလွ်က္

ေမာ္ေမာ္ ေမာက္ေမာက္ ၊ ငါတစ္ေယာက္သာ

မိုးေအာက္တစ္လႊား ၊ ေရႊကိုယ္လားဟု

ထင္မွားမလြဲ ၊ သို့စဥ္စြဲလည္း ...........

ဇာတ္ပြဲျပီးက ၊ ေျပဖံုးခ်ေသာ္

သုဘရာဇာ ၊ ေျမေအာက္မွာပင္

ဘာသာလူမ်ိဳး ၊ ခ်ိန္မထိုးပဲ

ပုတ္သိုးခႏၶာ ၊ ျမဳပ္ရရွာသည္

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ့နည္း ...... ။
.....