Pageshttp://www.mediafire.com/file/q0xk7cd1oh3f02r/%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%9E%E1

Tuesday, January 19, 2010

(ပတၱျမား ငေမာက္) ႏွင္႔ မိုးကုတ္ျမိဳ႕

(နဝတ ပတၱျမား)

မိုးကုတ္ျမိဳ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာမ်ားသာမက
ကမာၻသိ ေအာင္ထိပင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ပထမတန္းစား ေက်ာက္မ်က္မ်ားထြက္ရွိရာေဒသ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပတၱျမားမ်ားထြက္ရွိရာ ပတၱျမားေျမ ဟုအထင္ကရေက်ာ္ေစာပါသည္။ မိုးကုတ္ေဒသမွထြက္သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာအစျပဳကာ ယခုေနာက္ဆံုး ပိန္းႏိုက္ (Painite) အထိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ား အၾကားအလြန္ ေရပန္းစားပါသည္။

* 1 ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း
* 2 ျမန္မာ့သမိုင္းအစမွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ
* 3 ၁၈၈၅-ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္အထိ
* 4 အမည္အေခၚအေဝၚဆင္းသက္လာပံု
o 4.1 မိန္းကု
o 4.2 မိန္းကြတ္
o 4.3 မိန္းကတ္


* 13 ဘာသာေရး
* 14 မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဝိမလ
* 15 ေစတီပုထိုးမ်ား
* 16 စိတ္၀င္စားဖြယ္ေနရာမ်ား
o 16.1 ထာပြဲ
o 16.2 ေဒသခံတို႔ ေခၚေ၀ၚေသာ ေက်ာက္အမည္မ်ား
+ 16.2.1 ပတၱျမား
+ 16.2.2 နီလာ
+ 16.2.3 အညံ့
+ 16.2.4 နတ္ေသြးေက်ာက္
+ 16.2.5 ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း
o 16.3 ပြင့္ေကာက္သမား
o 16.4 အစပ္ေက်ာက္သမား
o 16.5 ၀ယ္/ ေရာင္းသမား
o 16.6 ပြဲစား
* 17 က်မ္းကိုး

ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း

“ကိတ္၊ နဂါး၊ ၾကြက္ သံုးစေဖာ္ယွက္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေပၚထြက္လာ ဂႏၶာလတိုင္း၊ သမိုင္းပြင့္ဆန္း၊ ပင္သဖန္းဟု၊ ေမာ္ကြန္းထိုးထုတ္၊ ၿမိဳ႕မိုးကုတ္” ဟူေသာ ေရွးေဟာင္းတေပါင္အရ ကိတ္သည္ ၉၊ နဂါးသည္ ၇၊ ၾကြက္သည္ ၅၊ ၄င္းကိုေျပာင္းျပန္ယူေသာ္ ၅၇၉ ျဖစ္ၿပီး ထိုႏွစ္တြင္ သဖန္းပင္ရြာကို အရင္းတည္ၿပီးမွ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ဆက္လက္တည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုးကုတ္သမိုင္းမ်ားစြာ၏ အဆိုအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၇၉ ခုႏွစ္ မိုးမိတ္ေစာ္ဘြြားႀကီး သိုဟန္ဖက္လက္ထက္တြင္ သူ၏ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ ယခုမိုးကုတ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာမည့္ေနရာသို႔ ရွမ္းမုဆိုးသံုးေယာက္သည္ ေတာလည္ထြက္ရင္း မ်က္ေစ့လည္လမ္းမွားကာ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ မိုးလည္းခ်ဳပ္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ လမ္းစရွာမရေတာ့ဘဲ ေတာေတာင္ေျခရင္းတစ္ခုရွိ သဖန္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္တြင္ အိပ္လိုက္ရပါသည္။ နံနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ အနီးရွိၿပိဳက်ေနေသာေတာင္ေစာင္းတစ္ခုေပၚတြင္ ေကာင္းကင္ယံမွ က်ီးမ်ား၊ စြန္မ်ား ပ်ံ၀ဲဟစ္ေအာ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားသည္ဆိုၿပီးသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳရာ အသားတစ္ပမာနီျမန္းေနသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္အနီမ်ားက္ို ေတြရွိရသျဖင့္ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြြားႀကီးကို ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။ ေစာ္ဘြားႀကီးကလည္း ဆက္သလာေသာ ပတၱျမားေက်ာက္နီမ်ားကို လက္ခံယူၿပီး တန္ဖိုးရွိမွန္းသိေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာအားလိုက္လံျပသခို္င္းၿပီး ထိုေနရာကို ေစာင့္ေရွာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုပတၱျမားေျမကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္က်သူမ်ားက သဖန္းပင္ႀကီးအနီးတြင္ ရြာတည္ၿပီးေနသည္မွစကာ သဖန္းပင္ရြာဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕မိုးကုတ္သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မိုးကုတ္အစ သဖန္းပင္ကဟု လည္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ဲပါသည္။ သဖန္းပင္ရြာတြင္ ပတၱျမားတြင္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္တာ၀န္ယူရေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား တျဖည္းျဖည္း မိုးကုတ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနထိုင္လာျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကို္င္ျခင္းမွေနၿပီး ေနာင္တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟု ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ထြန္းဦး ၏ (ကမၻာကသိတဲ့ ပတၱျမားေျမ) မွ မွီးပါသည္။ ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာမ်ားသာမက ကမာၻသိ ေအာင္ထိပင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အရပ္ေဒသျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ပထမတန္းစား ေက်ာက္မ်က္မ်ားထြက္ရွိရာေဒသ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပတၱျမားမ်ားထြက္ရွိရာ ပတၱျမားေျမ ဟုအထင္ကရေက်ာ္ေစာပါသည္။ မိုးကုတ္ေဒသမွထြက္သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာအစျပဳကာ ယခုေနာက္ဆံုး ပိန္းႏိုက္ (Painite) အထိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ား အၾကားအလြန္ ေရပန္းစားပါသည္။


                (ပတၱျမား အရည္အေသြးမ်း)

(၁)လည္သီးရည္ ၾကက္ဖလည္ပင္းမွထြက္ေသာ ေသြးအေရာင္၊ အနီေရာင္အျပည့္ရွိသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)ငရွဥ့္ေသြးရည္ ငရွဥ့္ေသြးကဲ့သို႔ အနီေရာင္ရွိသည့္ ပတၱျမားေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၃)ခိုေသြးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီေရာင္တြင္ အျပာရည္စြက္ေသာ အေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၄)ယုန္ေသြးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီေရာင္တြင္ အ၀ါရည္စြက္ေသာအေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၅)သေျပသီးရည္ ပတၱျမားေက်ာက္ အနီတြင္ အျပာ၊ အညိဳ ေရာယွက္ေနသည့္ သေျပသီးမွည့္ အေရာင္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၆)ဘံုဘိုင္ညြန္႔ရည္ ႏွင္းဆီပန္းအေရာင္ရင့္၏ စိုေျပေသာ နီနီရဲရဲ အေရာင္မ်ိဳးးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၇)ဘံုဘိုင္ရည္ လူငယ္၏အေသြးအေရာင္ကဲ့သို႔ အနီေရာင္သက္သက္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၈)ေက်ာက္တိမ္းရည္ အနီတြင္ အျပာရည္လြန္ေသာ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၉)အရည္က် အနီေရာင္ ေဖ်ာ့ေသာအေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၀)ပန္းရည္ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္ကဲ့သို႔ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၁)ၾကက္သည္းေရာင္အရည္ ညိဳပုပ္ပုပ္ႏွင့္ မည္းသေယာင္ေယာင္နီေသာ အနီပုပ္ေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၂)ၾကက္သြန္ဥခြံအရည္ အနီေရာင္ေဖ်ာ့လွ်က္ ျဖဴသေယာင္ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၃)ထံုးေျခာက္ရည္ နီေသာ္လည္း ျဖဴၿပီး ေျခာက္ေတာက္ေတာက္ ျဖစ္ေနေသာ အေရာင္မ်ိဳးကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၄)ကတၱီပါရည္ ကတၱီပါအျပာစ ကဲ့သို႔ အျပာေရာင္ရွိေသာ နီလာေက်ာက္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ (နီလာတြင္သာ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။)                (ပတၱျမား ငေမာက္)

ျမန္မာဘုရင္မ်ားအဆက္ဆက္တြင္ အထြတ္အျမတ္ထားခဲ့ေသာ ပတၱျမားငေမာက္ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာကို မိုးကုတ္ပတၱျမားနယ္ေျမအတြင္း အင္းေခါင္းမွ ရရွိသည္။ ၄င္းေက်ာက္ကို အင္ၾကင္းေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္လူးေတာ္မ်ားမွ ရသည္ဟုလည္း မူကြဲလွ်က္ရွိသည္။
ရရွိပံု

ရရွိပံုမွာ ခ်င္းတြင္းနယ္သားျဖစ္ေသာ ငေမာက္ဆိုသူသည္ မိုးကုတ္နယ္ေျမတြင္ လာေရာက္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေနထိုင္ရာ၊ တစ္ညေသာအခါ မိမိၿခံအတြင္းမွ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ အေရာင္တလက္လက္ႏွင့္ ထူးဆန္းေတာက္ပ ေနသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳေလေသာ္ အလြန္တရာလွပေသာ ေက်ာက္နီ ပတၱျမားႀကီး တစ္လံုးကို ေတြ႕ရွိေလသည္။ ငေမာက္လည္း ၀မ္းသာစြာ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းထားရာမွ ၂ပိုင္းခြဲၿပီးလွ်င္ တစ္ပိုင္းကို ေယာက္ဖျဖစ္သူ ေမာင္ေရႊအား တ႐ုတ္ျပည္ဘက္သို့ ေရာင္းရန္ေစလႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္၊ က်န္တစ္ပိုင္းကို သကၠရာဇ္ ၁၀၂၃ခု၊ ငါးထပ္ႀကီးဒါယကာ ပင္းတလဲမင္း လက္ထက္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတာ္သို့ သြားေရာက္ ဆက္သရာ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း မ်ားစြာႏွစ္သက္အားရ ၀မ္းေျမာက္လွသျဖင့္ ငေမာက္အား ဆုေတာ္ေငြမ်ား ေပးသနားေတာ္ မူလိုက္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုပတၱျမားကို ငေမာက္ဆိုသူ ဆက္သသျဖင့္ ငေမာက္ပတၱျမား ဟု ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေလသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သို့ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္တစ္ပိုင္းမွာလည္း ထိုအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မင္မင္းဆက္ ပ်က္စီးၿပီး တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ ဖ႐ုိဖရဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ နီးစပ္ရာတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ထိုေက်ာက္တစ္ပိုင္းကို ျမန္မာျပည္ ခို၀င္လာေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးလက္ထဲတြင္ ငေမာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ပတၱျမားတစ္ပို္င္းလည္း ပါလာခဲ့ပါသည္။ ထိုတရုတ္လူမ်ိဳးကုန္သည္ႀကီးသည္ ထိုပတၱျမားတစ္ပုိင္းကို ျမန္မာဘုရင္အား ဆက္သခဲ့ရာ ဘုရင္လည္း၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံၿပီး ဆုေတာ္ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးသနားခဲ့ပါသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း ၀မ္းသာအားရ၊ မိမိတြင္ရွိရင္းျဖစ္ေသာ (ငေမာက္)ေက်ာက္တစ္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာ တစ္လံုးတည္း ႐ွဳမၿငီးသည့္ ေက်ာက္ႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိကာ၊ ငေမာက္အား အားလံုးကို မဆက္သရသေလာဟု အမ်က္ေတာ္ပြားသျဖင့္၊ မင္းပရိယာယ္ျဖင့္ ေရေ၀းရာေတာင္ကုန္းတြင္ မီးေလာင္စင္ႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ငေမာက္၏ ေဆြ(၇)ဆက္ မ်ဳိး(၇)ဆက္ ကိုေခၚကာ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူေလသည္။ ငေမာက္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရေသာေနရာကို ေလာင္းစင္ရြာဟူ၍၄င္း၊ ေရႏွင့္ေ၀းေသာေနရာျဖစ္ ၍ ေရေ၀းရြာ ( ေနာင္တြင္ ေရေ၀ရြာ ) ဟူ ၍ ၄င္း ယခုတိုင္ ေခၚဆိုေနၾကေသးသည္။ မီးတိုက္ေနေသာ အျခင္းအရာကို ငေမာက္၏ အမျဖစ္သူ ေဒၚနန္း ျမင္လွ်င္ လြတ္ရာသို႕ ေျပးရရွာေလသည္။ ေတာင္ေပၚတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျပန္လွည့္ ၾကည့္လိုက္ရာ၊ မ်ားစြာပူပင္ေသာက၊ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၿပီး ရင္ကြဲနာက်ကာ ထိုေတာင္၌ပင္ ေသေလသည္။ ၄င္းေသဆံုးရာ၌ လြမ္းေစတီကေလး တစ္ဆူကိုပင္ တည္ထားလွ်က္ရွိေပသည္။ ေဒၚနန္းလွည့္ၾကည့္သည့္ေတာင္ကို အစြဲျပဳၿပီး ေဒၚနန္းၾကည့္ေတာင္၊ ကာလၾကာေသာအခါ ေဒၚနန္းၾကည္ေတာင္ ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။ ၄င္းပတၱျမားမ်က္ရွင္မွာ တတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတြင္ အစတံုးကာ လံုးလံုးႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး မည္သည့္လက္သို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု အေသအခ်ာ မေျပာျပႏိုင္ေတာ့ေပ။


1 comments:

အယ္ကို said...

သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို မွ်ေဝေပးလို႕ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သိခြင့္ရလို႕ဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ။

ေလးစားလ်က္
ေနာင့္တိုင္း

Post a Comment

 
 

Blogger


ေလာကဇာတ္ခံု ၊ ဤလူ့ဘံု၌
မ်ိဳးစံုကၾက ၊မာန္မာနႏွင့္

ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူေဌး ၊ ငါပေဂးဟု

ငါေသြးတက္ၾကြ ၊လူ့ဗာလတို့ မ်ားလွျဖာျဖာ

အ၀ိဇၨာႏွင့္ ၊ တဏွာဘီလူး ၊ အေမွာင့္ပူး၍

က်ဴးက်ဴးေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ဂုဏ္ကိုေဖၚလွ်က္

ေမာ္ေမာ္ ေမာက္ေမာက္ ၊ ငါတစ္ေယာက္သာ

မိုးေအာက္တစ္လႊား ၊ ေရႊကိုယ္လားဟု

ထင္မွားမလြဲ ၊ သို့စဥ္စြဲလည္း ...........

ဇာတ္ပြဲျပီးက ၊ ေျပဖံုးခ်ေသာ္

သုဘရာဇာ ၊ ေျမေအာက္မွာပင္

ဘာသာလူမ်ိဳး ၊ ခ်ိန္မထိုးပဲ

ပုတ္သိုးခႏၶာ ၊ ျမဳပ္ရရွာသည္

ဘယ္မွာ ငါဟု ရွိအံ့နည္း ...... ။
.....